JETSOİL (20LT)

In Stock

Hümik asitlerin kullanılmasıyla, bakla ve literatürde geçen diğer bitkilerde fide gelişimi ve
mineral alımı ile çeşitli stres faktörleri karşısındaki etki ve yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
1– Hümik asit özellikle kök gelişimini sağlayarak bitki büyüme ve gelişimini olumlu olarak
desteklemektedir. Hümik asidin yaratmış olduğu bu olumlu etki köklerde daha fazla
ortaya çıktığından iyi bir köklendirici olarak işlev yapabilir.
2– Hümik asit kök oluşumunu desteklediği gibi, kök hücrelerinin H-ATPaz enzim aktivitesini
de uyararak bitkilerin besin ve su alımını arttırmaktadır. Hümik asit kullanımına paralel
olarak ürün miktarı ve kalitesinde yükselme söz konusudur.
3– Hümik asidin yapısında bulunan fonksiyonel grupların metallerle bağ yapabilme
özelliğinden dolayı, bu molekül, kumlu topraklar gibi katyon değişim kapasitesi düşük
olan topraklarda kullanılarak besin maddelerinin topraktan akıp gitmesi engellenebilir.
Ayrıca besin maddelerini şelatlayarak kök çevresinde tutup bitki kullanımına her zaman
hazır halde bulundurabilir.
4– Üreticiler ürün kalitesini ve miktarını yükseltmek için aşırı miktarlarda kimyasal gübre
kullanmaktadırlar. Toprağa uygulanan fazla gübre hem toprakların yapısını bozmakta hem
de ekonomik açıdan büyük bir külfet getirmektedir. Hümik asidin şelatlama kabiliyetinden
dolayı topraklarda meydana gelen besin elementlerinin kayıplarının önüne geçilerek bu
sayede, uygulanan gübre miktarında bir azalma olacağı şüphesizdir. Böylece hümik asit
kullanımı ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulabilir.
5– Hümik asitler leonardit, taş kömürü, hayvan gübresi, kompost, toprak ve arıtma çamuru
gibi doğal kaynaklardan elde edilebildiğinden ve ayrıca kimyasal maddeler
içermediğinden organik tarımda kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Böylece hümik
asit kullanımıyla bitki gelişimini desteklerken insan sağlığı da korunmuş olacaktır.

6– Endüstriyel kirliliğe bağlı asit yağmurlarının olması ve çiftçilerin topraklarda ürün
yetiştirmeleri sonucunda asitleşen topraklarda, alüminyum toksisitesi bitki gelişimini
engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Bu toprakların tekrar tarıma
kazandırılması için kireçleme veya fosfat ilavesi yapılmaktadır. Fakat bu uygulamalar
oldukça pahalı olup ekonomik açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır. Hümik asit toksik
Al+3 iyonlarıyla kuvvetlice bağlanarak Al toksisitesinin bitki gelişimine olan olumsuz
etkilerini ortadan kaldırabilir.

Sonuç olarak, son yıllarda yapılan birçok çalışma, hümik asidin çeşitli kültür formları ile
doğal bitkilerin büyüme ve gelişmeleri yanında susuzluk, tuzluluk gibi stres faktörleri, toksik
miktarlardaki elementlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu
araştırmalar, uygun konsantrasyonlardaki hümik asitin, özellikle bahçecilik, ziraat ve tarımda
kullanıldığında susuzluk ve tuzluluk gibi ürün verimliliğini azaltıcı stres faktörleriyle
mücadele etmede ve belirli ölçülerde kirletilmiş topraklarda yetişen bazı bitkilerin toksik
etkilerini indirgemede önemli bir destekleyici olabileceğini ortaya koymaktadır.

Karşılaştır

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“JETSOİL (20LT)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.