9 sonuç gösteriliyor

 • DR.BROWN (20LT)

  DR.BROWN NE İŞE YARAR…
  1=ürün içersinde bulunan nitrat,amonyum ve ure azotu combinasyonu hayvansal ve bitkisel aminoasitlerle desteklenmiş olup,buharlaşma ve yıkanma olayını minimize etmektedir..
  2=ürün içersinde bulunan azot combinasyonu önce nitrat azotu direk bitkinin borusuna girer ve işini ustaca gerçekleştirir.arkasından toprakta çözünme aşamasına giren amonyak azotu topraktaki mikrobiyal faliyetlerine bağlı olarak nitrata dönüşür ve bitki kökleri tarafından alınmaya başlar .nitrata dönüşüm esnasında bitkinin kök oluşturmasına yardımcı olur…arkasından üre azotu amonyaka ve nitrata dönüşür…
  yani ürün bitkinin azot ihtiyacını %99,9 karşılamada bitirim bir reaksiyon üründür…
  3-her türlü sebze ve meyvelerde kullanılabileceği gibi….özellikle üreticilerimiz arasında şımartıcı,çıvdırıcı,dallanma budaklanma,meyve irertme ….gibi olayları itina ile yerine getirmektedir.yani nitrat ile vegetatif aksam üzerine etkili olurken üre azotu ile generatif aksam üzerine etkili olmaktadır…

  AZOT:
  – Bitkiler N’u topraktan NO3 veya NH+
  4 şeklinde alırlar.
  – Nötr ve nötre yakın pH’larda NH+
  4 asidik yerlerde NO3 alımı
  fazladır.
  – Bitkilerce alınan NO-3 önce nitrit (NO2)’e, daha sonra amonyak
  (NH3)’a dönüştürülür. İlk aşamada Nitrat Redüktaz (NR) ve ikinci
  aşamada Nitrit Redüktaz (NiR) enzimleri görev yapar
  – Topraktan alınan NH+
  4 ve NH3 amino asitler ve proteinlerin
  yapımında kullanılırlar. Burada Glutamin, Dehidrogenaz,
  Glutamin Sentetaz ve Glutamat Sentetaz enzimleri görev alırlar.

  SAYMAKLA BİTMEYEN ETKİLERİNİ ….
  +90532702545 HİZMETİNİZDE 7/24 OLAN TELEFONDAN ÖGRENEBİLİRSİNİZ..
  ((UNUTMA))
  TÜM İLETİŞİM ARAÇLARIMIZ IŞIK VE MERMİ HIZINDA CEVAP VERMEKTEDİR.
  SAYGILARIMLA BOL KAZANÇLAR

  www.tarimtedarik.org

 • EKSELANS COPPER

  Genelde birçok ilacın içinde bakır bulunmasından dolayı bakır noksanlığı pek görülmez. Ancak tarıma yeni açılan topraklarda özellikle organik madde içeriği yüksek ise noksanlık görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok güçlü bağlamasıdır. Bazen diğer mikro elementlerin yüksek oranda olması da bakır noksanlığına sebep olmaktadır.

  Bakır klorofil oluşumu için gereklidir. Solunum için katalizördür, Karbondioksit alımını düzenler bu nedenlerle fotosentezde oldukça etkili bir elementtir. Bitki bünyesinde bakırın içeriği normalin altına düştüğünde bitkilerde generatif gelişim daha fazla etkilenir. Çiçeklerde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı, hiç oluşmama veya çiçek atma gözlemlenebilir. Aminoasitlerin ve enzimlerin oluşumunda azalma görülür.

  Bakır noksanlığı diğer mikro elementler gibi önce genç yapraklarda görülür. Çünkü bakır bitki bünyesinde hareketli değildir.

  Bakır’ın Bitkilerdeki Görevleri

  • Klorofil oluşumu için gereklidir. Karbon dioksit alımını düzenler, fotosentezde etkilidir.
  • Birçok enzimin yapısında bulunur. Protein üretimi için önemlidir.
  • Solunum için katalizördür.
  • Bitkide su hareketinin dengelenmesini sağlar.
  • Hücre duvarının oluşumunda görev alır.
  • Normal çiçek oluşumu ve tohum üretimi için gereklidir

  www.tarimtedarik.org

   

 • ENNİMAL (20 LT)

  ENNİMAL..?
  bitkilerin köklenmesi sağlamak için uygun ortam koşullarını sağladıktan sonra bitkiler çok güzel kök oluştururlar…
  ancak bu koşullar; hava ve yol koşullarına göre ve zamanında yapılmayan sulama ve işçiliklerden olumsuz etkilenmektedir.tam bu esnada extra kuvvet macunu olarak ENNİMAL devreye girmek zorundadır esteuzubillah…
  özel labaratuvar ortamında ürün kök hormanlarınca (OKSİN,SİTOKİNİN,GİBBERALLİN,NAFTALİN ASETİK ASİT,İNDOL BÜTRİK ASİT…..V.S) zenginleştirilmiş olup üreticilerimize sunulmuştur.
  UNUTMA=bitkiler gelişebilmek adına uygun koşullar sağlandığı müddetçe kendi gelişim hormonlarını kendileri üretir..
  ŞAYET..?
  Ürüne ihtiyaç duyulması halinde veya teknik destek amaçlı soru ve görüşleriniz için tek yapman gereken numarayı çevirmek…
  +905327025445 hizmetinizde…

  www.tarimtedarik.org

 • GRAND MİX (20 LT)

  MİKRO ELEMENTLER VE GRANDMİX İLİŞKİSİ..?
  biz bilim adamları olarak literatür kayıtlarına geçmiş bitki üzerine etkili olduğu düşünülen element sayısı 80 civarıdır.
  Ama yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu sayıyı 16 elemente düşürmüşlerdir.
  ÖRNEĞİN..?
  insan hayatı boyunca ördek eti yemeden yaşayabilir mi? diye düşündüğümüz zaman yaşayabileceğine inanırız…böyle çalışmalar neticesinde 16 ya düşürülmüştür..
  MİKRO ELEMENTLER (demir ,çinko,mangan,bakır,bor,molibden….gibi) bitkiler için olmazsa olmazlar arasındadır….
  Aynı bir yemeğin ,tuzu,biberi…olarak düşünebilirsiniz.
  bitkiler açısından Bu elementler MAKRO ve MİKRO kendi aralarında bir uyum içersinde bulunmak zorundadır.bu etki (ANTİGONASTİK VE SİNERJİK) olarak düşünülebilir.
  ÖRNEGİN;
  çoğu kişi ..PEKMEZ deyince TAHIN..
  RAKI deyince BALIK…
  ZEYTİN deyince PEYNİR..düşündüğü gibi…
  MİKRO ELEMENTLER..bitki bünyesinde hareketsiz pozisyonda durdukları için bitkilerin genellikle ÜST kısımlarda eksikliklerini görürüz.
  GRANDMİX ürünümüzde bu eksikliklerin giderilmesi adına sebze ve meyvelerimizin ihtiyacına göre gerekli ((ŞELATLAMA MALZEMELERİ)) ölçüm ve testlerden geçerek üretimine izin verdiğimiz ELZEM bir üründür.
  TEKNİK DANIŞMAN ;
  +905327025445 HİZMETİNİZDE 7/244

  www.tarimtedarik.org

 • JETSOİL (20LT)

  Hümik asitlerin kullanılmasıyla, bakla ve literatürde geçen diğer bitkilerde fide gelişimi ve
  mineral alımı ile çeşitli stres faktörleri karşısındaki etki ve yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
  1– Hümik asit özellikle kök gelişimini sağlayarak bitki büyüme ve gelişimini olumlu olarak
  desteklemektedir. Hümik asidin yaratmış olduğu bu olumlu etki köklerde daha fazla
  ortaya çıktığından iyi bir köklendirici olarak işlev yapabilir.
  2– Hümik asit kök oluşumunu desteklediği gibi, kök hücrelerinin H-ATPaz enzim aktivitesini
  de uyararak bitkilerin besin ve su alımını arttırmaktadır. Hümik asit kullanımına paralel
  olarak ürün miktarı ve kalitesinde yükselme söz konusudur.
  3– Hümik asidin yapısında bulunan fonksiyonel grupların metallerle bağ yapabilme
  özelliğinden dolayı, bu molekül, kumlu topraklar gibi katyon değişim kapasitesi düşük
  olan topraklarda kullanılarak besin maddelerinin topraktan akıp gitmesi engellenebilir.
  Ayrıca besin maddelerini şelatlayarak kök çevresinde tutup bitki kullanımına her zaman
  hazır halde bulundurabilir.
  4– Üreticiler ürün kalitesini ve miktarını yükseltmek için aşırı miktarlarda kimyasal gübre
  kullanmaktadırlar. Toprağa uygulanan fazla gübre hem toprakların yapısını bozmakta hem
  de ekonomik açıdan büyük bir külfet getirmektedir. Hümik asidin şelatlama kabiliyetinden
  dolayı topraklarda meydana gelen besin elementlerinin kayıplarının önüne geçilerek bu
  sayede, uygulanan gübre miktarında bir azalma olacağı şüphesizdir. Böylece hümik asit
  kullanımı ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulabilir.
  5– Hümik asitler leonardit, taş kömürü, hayvan gübresi, kompost, toprak ve arıtma çamuru
  gibi doğal kaynaklardan elde edilebildiğinden ve ayrıca kimyasal maddeler
  içermediğinden organik tarımda kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Böylece hümik
  asit kullanımıyla bitki gelişimini desteklerken insan sağlığı da korunmuş olacaktır.

  6– Endüstriyel kirliliğe bağlı asit yağmurlarının olması ve çiftçilerin topraklarda ürün
  yetiştirmeleri sonucunda asitleşen topraklarda, alüminyum toksisitesi bitki gelişimini
  engelleyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Bu toprakların tekrar tarıma
  kazandırılması için kireçleme veya fosfat ilavesi yapılmaktadır. Fakat bu uygulamalar
  oldukça pahalı olup ekonomik açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır. Hümik asit toksik
  Al+3 iyonlarıyla kuvvetlice bağlanarak Al toksisitesinin bitki gelişimine olan olumsuz
  etkilerini ortadan kaldırabilir.

  Sonuç olarak, son yıllarda yapılan birçok çalışma, hümik asidin çeşitli kültür formları ile
  doğal bitkilerin büyüme ve gelişmeleri yanında susuzluk, tuzluluk gibi stres faktörleri, toksik
  miktarlardaki elementlerin olumsuz etkilerinin giderilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu
  araştırmalar, uygun konsantrasyonlardaki hümik asitin, özellikle bahçecilik, ziraat ve tarımda
  kullanıldığında susuzluk ve tuzluluk gibi ürün verimliliğini azaltıcı stres faktörleriyle
  mücadele etmede ve belirli ölçülerde kirletilmiş topraklarda yetişen bazı bitkilerin toksik
  etkilerini indirgemede önemli bir destekleyici olabileceğini ortaya koymaktadır.

 • NEMO TERMİNATOR (10LT)

  ÜRÜN İSMİ=(((NEMO TERMİNATÖR)))
  Yapılmış olan demo çalışmalarında….
  ÜRÜN karanlık gecede,kara topragın içersindeki,nematod zararlısının izini bulur ve imha eder…
  nematod zararlısına =%99,9
  sümüklü böceklerde=%92,8
  kök matarlarına (fusarium spp)=%89,1
  yabancı ot tohumlarına=%61,5
  ….etkili olduğu tesbit edilmiştir.
  teknik destek birimi….
  +90 532 702 54 45 hizmetinizde 7/24

  www.tarimtedarik.org

 • ULTRA POTAS (20LT)

  AZOT VE POTASYUM KOMBİNASYONU..?
  Hiç şüphesiz en fazla bitkiler tarafından kullanılan besin elementlerinin başında AZOT ve ikinci sırada POTASYUM gelmektedir.
  DAL(vegetatif aksam)——DÖL(çiçek)——BAL(meyve) ilişkisi içersinde en çok ihtiyaç duyulan besin elemnetleridir.
  azotlu gübreler dallanma ,filizlenme ve meyve iretme…v.s etkili iken potasyum meyvenin tat ,aroma,renk …v.s üzerine etkileri ve özellikle potasyumlu gübreler üzerindende uygulandığı zaman fungal hastalıkları %70 oranında ,bakteriyel hastalıkları%65 oranında,böcek zararlarını %55 oranında,viral hastalıkları %35 oranında azalttığı araştırma sonuçlarında NET olarak tespit edilmiştir…
  SONUÇ itibari ile bunların hepsini dengede tutarsak sonuca ulaşabiliriz…..azlık veya çokluğunda olumsuzlukları yine beraberinde getirecektir.

  www.tarimtedarik.org

 • ULTRA SALT (20 LT)

  PH VE ULTRA SALT KAMBİNASYONU….???
  ph nedir.?
  kısaca suyun gücü veya toprağın tansiyonu diyebiliriz.
  bitki besin elementleri ve bitkinin yapı taşları video muzda ((www.facebook.com/ziraidoktor/videos/242343199634324/)) anlattığımız üzere bitki besin elementleri uygun ph aralığında alınmaktadır.
  NEDİR BU..?
  fotoğraflarda görüldüğü gibi ph scalası 0 ile 14 sayı aralığından oluşan ,7 nötr kabul edilen bir çizelgedir.
  Bitki besin elementleri bitkiler tarafından bir riyate göre 5,5 ile 7,5 aralığında diğer bir rivayete göre 5 ile 7 aralığında bitki kökleri tarafından alınır.ortalama bu değerler kabul edilir.0 ile 7 arasında kalan bölüme asidik karekterli,7 ile 14 arasında kalan bölüme bazik karakterli denmektedir.
  UNUTMA..??
  istisnalar kaideyi bozmaz.bitkiler arasında değişiklik gösterebilir.
  Yağışı çok alan yerlerde bu değer düşük olmasına rağmen ,yağışı az alan yerlerde özellikle AKDENİZ BÖLGESİ (sera koşullarında) yüksek olmaktadır.kendi aramızda (düğün,bayram…)konuşmalarımızda ilaç atıyom hiç faydası yok,bu kimyayı da bozmuşlar …gibi konuşmalara şahit oluyoruz.
  üretici olarak bizlerin en dikkat etmesi gereken konulardan birisi bu diyebilirim.ÖRNEĞİN..
  bir yemek çok tuzlu olsa veya az tuzlu olsa damak tadımıza hitap etmediğinden dolayı hemen elimize tuzluğu alır,kendimize göre ayarlarız..
  TAM BU NOKTADA..?
  bizlerde toğrağın tansiyonuna bir dokunuş ile ince ayar çekeceksek..ULTRA SALT olmalı diye düşünüyorum.
  içinde bulunduğumuz 21.yüzyılda labaratuvar ortamından çıkarmış olduğumuz son jenerasyon ürünümüz tüm üreticilerimizin emrine sunulmuştur….
  +90 532 702 54 45 HİZMETİNİZDE 7/24
  tüm iletişim araçlarımız mermi ve ışık hızında çalışmaktadır
  SAYGILARIMLA…..BOL KAZANÇLAR

  www.tarimtedarik.org

 • WORLD CA (20 LT)

  BİTKİLERDE KALSİYUM VE BOR İLİŞKİSİ..?
  Daha önceki yazılarımda ve eğitim vidiolarımda (www.facebook.com/ziraidoktor/videos/242343199634324/) kalsiyum kaynağı olarak kireç taşı kullanıldığını ve özellikle akdeniz kıyı sahil bölgemizde yağışlarında yeterince az olmasından dolayı toprak ph (toprak tansiyonu) daima yüksek olması konularına değinmiştik….
  Bu bitkilere kalsiyum vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor tabiki….,
  KALSİYUM ancak bir sinerjik etki oluşturulabilecekse damlamadan verilmeli….
  ÖRNEK;
  köfte…..ayran
  zeytin ….peynir
  tahın….pekmez GİBİ sınırsız örnekler verilebilir
  WORD CA ürünümüzle labaratuvar koşullarımızda kalsiyum ,bor ve hayvansal ve bitkisel malzemelerle zenginleştirilen bu kombinasyon tüm hava koşullarında kendini ispatlamış ve üreticilerimizin EMRİNE sunulmuştur.
  GELELİM ÜSTEN KULLANIMINA…..?
  Bitki gelişme aşamalarında üsten kullanılan bu reaksiyon ürünümüz tüm hastalık ve zararlılara karşı adeta ÇELİKTEN BİR GÖMLEK giymiş gibi, bitkiler kendisini güvende hissetmektedir .
  TEKNİK DESTEK HATTI..
  +905327025445 HİZMETİNİZDE 7/24
  tüm iletişim araçlarımız ışık ve mermi hızında çalışmaktadır.
  BOL KAZANÇLAR…

  www.tarimtedarik.org