Tarım
Tarımsal kalkınma inovasyona bağlıdır. İnovasyon, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler boyunca gelişmiş verimlilik, rekabet gücü ve ekonomik büyüme için önemli bir kaynaktır ve iş yaratma, gelir sağlama, yoksulluğu azaltma ve sosyal gelişmeyi teşvik etmede önemli bir rol oynar. Çiftçilerin, tarım işletmelerinin ve hatta ulusların tarım ve ekonomideki değişimlerin ortasında başa çıkacakları, rekabet edecekleri ve gelişeceklerse, sürekli olarak yenilik yapmaları gerektiği giderek daha aşikardır.

Bu modül tarımsal inovasyon ve tarımsal yenilik sistemi kavramını tanıtmakta, inovasyonun tarımsal kalkınmaya olan önemini ve inovasyonun nasıl gerçekleştiğini tartışmaktadır. Geçmişteki yatırımlardan öğrenilen dersleri tarımsal araştırma, yayılma ve eğitime vurgulamakta ve inovasyon kapasitesi, eşgüdüm ve inovasyon için ortak eylem, ortaklıklar için ortak eylemler, politika ve düzenleyici konularla uyum gibi – tamamlayıcı yatırımlar için kanıt ve gerekçeler sunmaktadır. Tarımsal inovasyon için kapasite ve uygun ortamın geliştirilmesi için gereklidir. Bu bilgi büyük ölçüde Tarımsal İnovasyon Sistemlerinden alınmıştır